Проектування баз даних
23


ДОГОВІР, ВИБІР, які входять до складу таких одновимірних запитувальних зв'язків:

вимірювання, кількість матеріалу по договору, договірна ціна, дата поста­чання, розмір партії постачання).

Потрібно проаналізувати типи співвідношень між атрибутами, виділити інформаційні об'єкти.

Самостійно змоделювати три запити, подати їх у вигляді запитувального зв'язку та побудувати структурні зв'язки.

Завдання 7, Предметна область характеризується об'єктами: ПЕРСО­НАЛ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ДОВІДНИК УТРИМАНЬ, ВІДДІЛ, які входять до складу таких одновимірних запитувальних зв'язків:

Потрібно визначити структурні зв'язки між інформаційними об'єктами, враховуючи те, що в кожному відділі може працювати кілька одиниць пер­соналу. Кожна особа персоналу отримує одну певну суму нарахованої заробітної плати і може мати кілька видів утримань із заробітної плати; кожний вид утримань стосується багатьох осіб персоналу.

Завдання 8. Потрібно визначити структуру інформаційних об'єктів, на основі яких можна реалізувати такі запити.

1 Навести перелік обладнання, встановленого в механічному цеху, вка­завши по кожній одиниці термін експлуатації.

2. Визначити, які види ремонту заплановані в даному цеху і по якому обладнанню, вказавши при цьому термін початку й кінця ремонту.

3. Видати інформацію про простої обладнання в поточному місяці по цеху № __, указавши причини та винуватців простою.

4. Указати, на якому обладнанні проходить обробку ______

(назва деталі) деталь по цеху № ___, вказавши її основні характеристики (назву, масу, собівартість і т.п.).