Внутрішній економічний механізм підприємства
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

М. Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С. Коцюба

Внутрішній економічний механізм підприємства

Навчальний посібник

Київ 2001

Грещак М. Г. та ін.

Г 81 Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба; за ред. М. Г. Грещака. — К.: КНЕУ, 2001. — 228 с.

ІSBN 966-574-258-2

У навчальному посібнику розглядаються побудова та закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства. Докладно висвітлено такі питання, як передумови і форми внутрішнього економічного управління, планування діяльності підрозділів підприємства, контроль, оцінка та стимулювання їх діяльності. Значна увага приділена методичним основам аналізу та оптимізації операційної системи підприємства.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів, що навчаються за спеціальністю «Економіка підприємства». Книга буде корисною для всіх тих, хто цікавиться економікою підприємства, у тому числі для працівників підприємств.

ББК 65.290

ãМ. Г. Грещак, О. М. Гребешкова,
                                                                                                О. С. Коцюба, 2001

ІSBN 966-574-258-2