Економіка підприємства
1

ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Урманов Ф.Ш.

«Економіка підприємства»

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

для  студентів економічних спеціальностей

Житомир 2001

Анотація: Навчальний посібник з курсу «Економіка підприємства» для студентів економічних спеціальностей.