Інформаційні системи і технології в обліку
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І.

«Інформаційні системи і технології в обліку»

Київ, КНЕУ - 2004

Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І.

М 34Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 187 с.

ISBN 966–574–575–1

У посібнику викладено теоретичні засади і технологічні засоби створення та функціонування інформаційних систем обліку, описано структуру та компоненти ІС.

Розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних систем обліку, сучасні технологічні засоби для побудови ІС обліку.

Докладно описано АІС, основні АРМ обліку, які функціонують на всіх рівнях управління.

Посібник базується на літературних джерелах зарубіжних і вітчизняних авторів, досвіді викладання дисциплін із напрямів «Інформаційні системи в економіці» та «Облік і аудит».

Посібник призначено для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».

ББК 65.052.21

ІSBN 966–574–575–1