Інформаційні системи і технології на підприємствах
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчальний посібник

Гужва В. М.

«Інформаційні системи і технології на підприємствах»

Київ, КНЕУ - 2001

Гужва В. М.

Г 93       Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 400 c.

ISBN 966–574–261–2

У посібнику викладено основні поняття та проблеми, пов’язані з інформаційними ресурсами та технологіями на підприємствах, розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних системи (ІС) на підприємствах, сучасні технологічні засоби побудови ІС.

Як приклади практичного використання на підприємствах розглянуто: ІС для управління проектами (MS Project, Primavera), ІС для бізнес-пла­нування та стратегічної оцінки бізнесу (Project Expert, COMFAR, BEST тощо), комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень (SIMPLAN, Marke­ting Expert, IFPS), експертні системи (XCON, PSY), інтегровані інформаційні системи управління підприємствами («Галактика», MIRACLE) та інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій (SAP R/3).

Для студентів-бакалаврів, науковців і практичних працівників.

ББК 65.290-2

ISBN 966–574–261–2