Логістика
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кальченко А. Г. Логістика

Кальченко А. Г.

Логістика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 284 с.

Основним завданням логістики як наукової дисципліни є управління матері- альними, інформаційними, грошовими та іншими видами потоків.

Неабиякого поширення логістика набула у розвинутих країнах з ринковою економікою. Це зумовлено насамперед тим, що конкурентоспроможність фірм значною мірою залежить від якості логістичного обслуговування. Останнім часом логістика почала застосовуватися і в народному господарстві України. На підприємствах, у транс­портних та посередницьких організаціях виникла потреба у фахівцях з логістики.

Даний підручник є одним з перших в Україні. Його розробка здійснена на базі раніше надрукованих автором наукових праць, а також праць закордонних та українських фахівців і науковців з логістики. В ньому розглянуті основні логістичні положення,  а також логістика підприємства (заготівельна, виробнича, розподільча), складського господарства, транспортування та посередницьких організацій. Також приділена увага транспортно-експедиційному логістичному обслуговуванню.

Підручник розрахований на студентів вузів економічного профілю, а також фахівців з маркетингу та менеджменту.

Київ, КНЕУ – 2003