Антикризове управління підприємством
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

З.Є. ШЕРШНЬОВА, С.В. ОБОРСЬКА

«АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

Шершньова З.Є., Оборська С.В.

     Антикризове управління підприємством: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 196 с.

ISBN 966–574–633–2

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Антикризове управління підприємством» містить навчальну програму кур­су, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, термінологічний словник, план семінарського заняття, питання для дискусій та поглибленого вивчення теми, навчальні завдання та індивідуальні завдання для виконання на матеріалах конкретних організацій, теми рефератів тощо), завдання для перевірки знань, критерії оцінювання знань студентів з дисципліни, список літератури.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Антикризове управління підприємством» розрахований на студентів еконо­мічних спеціальностей та спеціальності «Менеджмент організацій» вузів ІІІ—ІV рівнів акредитації.

Київ, КНЕУ - 2004