Аудит у зарубіжних країнах
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

О. А. ПЕТРИК

М. Т. ФЕНЧЕНКО

АУДИТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

За загальною редакцією О. А. Петрик

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

Петрик О. А., Фенченко М. Т.

П 30       Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. О. А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2002. — 168 с.

ISBN 966-574-370-8

У навчально-методичному посібнику, підготовленому вперше відповідно до навчальної програми курсу «Аудит у зарубіжних країнах», висвітлюються поняття аудиту, аудиторської діяльності, їх сфера дії в зарубіжних країнах, організація і функціонування аудиторських фірм, критерії оцінки аудитором фінансової звітності, аудиторський ризик, етапи аудиту, аудиторські докази та їх види, документування роботи аудитора, складання аудиторського висновку, аудит окремих специфічних циклів та розрахунків. Теоретичний матеріал доповнено рисунками, таб­лицями, прикладами. Після кожної теми даються рекомендована література, а також завдання для практичних занять та навчальний матеріал до них.

Для студентів економічних вузів, викладачів, аспірантів, практикуючих аудиторів, ревізорів, керівників підприємств, а також усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами аудиту.

ББК 65.053

Навчальне видання

ПЕТРИК Олена Анатоліївна

ФЕНЧЕНКО Микола Тимофійович

Київ, КНЕУ - 2002