Енергетичне обстеження сумського дошкільтного навчального закладу (ясла-садок) №21 «Волошка» та розробка енергозберігаючих заходів
19

Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд і внутрішніх міжквартирних конструкцій, що розділяють приміщення, температури повітря в яких відрізняються на 3°С та більше, обов'язкове виконання умови [4]:

 

,(2.3)

 

де - приведений опір теплопередачі непрозорої або світлопрозорої огороджувальної конструкції, м2·К/Вт;

- мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції, м2.К/Вт. Встановлюється залежно від температурної зони експлуатації будинку [4].

Розрахункове значення опору теплопередачі багатошарової огороджувальної конструкції визначається за формулою:

 

,(2.4)

 

де ав - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, Вт/(м2·К)[4];

аз - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції Вт/(м2·К) - [4];

- теплопровідність матеріалу і-го шару конструкції в розрахункових

умовах експлуатації, Вт/(м·К) [4];

- товщина і-го шару огороджувальної конструкції, м;

п - кількість шарів у конструкції за напрямком теплового потоку;

Ri - термічний опір і-го шару конструкції, м2·К/Вт.

 

Розрахункові умови експлуатації при розрахунках опору теплопередачі огороджувальних конструкцій приймаються залежно від розрахункового вологісного режиму експлуатації приміщення та конструктивного рішення огородження.

 

Результати розрахунку опору теплопередачі огороджувальних конструкцій будівлі представлені у таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2 – Результати розрахунку опору теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій

 

№ п/п

Найменування конструктивногоелементу

Матеріал шару

Товщина

шару,

, м

Тепло-провідність

1

Стіна

Кладка з цегли звичайної на цементно-піщаному розчині

0,52

0,81

0,83

3,3