Енергетичне обстеження сумського дошкільтного навчального закладу (ясла-садок) №21 «Волошка» та розробка енергозберігаючих заходів
41

м

 

Найближче більше стандартне значення товщини плит пінополістирольних, що є у продажу – 0,1 м.

Величина площі стін, які необхідно утеплювати, без урахування площі віконних та дверних прорізів складає – 1179,7 м2.

Втрати теплової енергії через стіни до впровадження заходу складали

 Q1стн =62238,6 Вт.

Втрати теплової енергії через стіни після впровадження заходу:

 

.

 

Економія витрат теплоти після утеплення зовнішньої огороджувальної конструкції:

          (6.2)

 

де Q1стн і Q2стн – тепловтрати крізь огороджувальну конструкцію, відповідно до її утеплення і після її утеплення, Вт.

 

 

Річна економія теплової енергії після впровадження заходу:

 

                           (6.3)

 

де ∆Qстн – економія витрат теплоти після утеплення зовнішньої огороджувальної конструкції, Вт;

tв – внутрішня температура приміщень будівлі,ºС;

tср.оп – середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період [5], ºС (для Сумської області приймаємо -2,5ºС);

tз.р – розрахункова за опалювальний період температура зовнішнього повітря, для температурної зони, де розташована будівля [5], 0С;

nОП – тривалість опалювального періоду (для розрахунків приймаємо 178).

 

.

 

У грошовому еквіваленті ця економія складе:

 

110633 = 95,1 Гкал

 

ΔЕ=95,1*1504,27=143123 грн