Цифровізація Кіровоградської області
47

Втрати в не роз’ємних з’єднаннях при з’єднанні як зварюванням, так і  склеюванням, не перевищують 0,01 дБ на одне з’єднання.

На одній РД використовується два роз’ємних з’єднання – для підключення оптичного кабелю до кінцевої апаратури і НРП.

Кількість не роз’ємних з’єднань на РД визначається її довжиною і будівельними довжинами кабелю 5000 метрів.

Тоді кількість не роз’ємних з’єднань

                                    nнз =  (Lрд /2) - 1                                                    (8)  

 

Допуск на температурні зміни параметрів STM -1 та STM-4 при використанні схем температурної компенсації не перевищує 1 дБ.

Допуск на погіршення з часом параметрів елементів STM-4 для комбінації «лазерний діод - р-і-п фотодіод» не перевищує 6 дБ.

Підставляючи зазначені дані у формулі (1), одержимо максимальну довжину РД по згасанню для вибраного типу кабеля для STM -1 з наступного розрахунку

Lрдмак = (34 - 0,5 ∙ 2 - 0,01∙ [(Lрдмак / 5) - 1] - 1- 6) / 0,3

0,3Lрдмак = 34 - 1 - (0,01/5)Lрдмак + 0,01 – 1 - 6

0,3Lрдмак +  0,002Lрдмак = 26,01

Lрдмак = 86,13 км

 

для STM-4:

Lрдмак = (30 - 0,5 ∙ 2 - 0,01 ∙ [(Lрдмак / 5) - 1] – 1 - 6) / 0,3

0,3Lрдмак = 30 - 1 - (0,01 / 5)Lрдмак + 0,01 - 1- 6

0,3Lрдмак + 0,002Lрдмак = 22,01

Lрдмак = 72,88 км.

Отже, довжина регенераційної ділянки за згасанням для STM-1 дорівнює 86,13 км, а для STM-4 – 72,88 км.