Цифровізація Кіровоградської області
53

де :       , - інтенсивність відмовлень регенератора і мережного вузла;

    , - кількість регенераторів і МВ;

   - інтенсивність відмовлення одного кілометра кабелю;

  - довжина магістралі.

=3∙10-8∙3+1·10-7∙14+5∙10-8∙892=4,600∙10-4 1/год

Розрахунок імовірності безвідмовної роботи.

Імовірність безвідмовної роботи протягом заданого часу знаходять за формулою (14) для t1=24год , t2=720 год, t3=8760 год

Розрахунок коефіцієнта готовності.

Середній час відновлення зв’язку

                   (18)          

де  :          , , - час відновлення.

Маючи необхідні дані розраховуємо середній час безвідмовної роботи системи та коефіцієнт готовності

    Тс  =1/0.00046=2173.9 год.

Кr =                                               (19)