Цифровізація Кіровоградської області
63

Разом

77,2

60,4

Накладні витрати, 90%

54,4

 

Разом

131,6

60,4

Планові накопичення, 30%

39,5

 

Всього по розділу 3

171,1

60,4

 

Розділ 4 Монтаж і заробітна плата лінійного обладнання

Обгрунту-

вання

Тип, марка

Один.

Вимір.

Кіл-сть

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, тис.грн.

монтаж

в т.ч. зарплата

монтаж

в т.ч. зарплата

Цінник

NW

ОКЛБг

км

768,06

660,6

307,4

507,4

236,1

Разом

507,4

236,1

Накладні витрати, 120 %

283,3

 

Разом

790,7

236,1

Планові роботи, 30 %

237,2

 

Всього по розділу 4

1027,9

236,1

Загальна сума капітальних вкладень за розділами 1, 2, 3, 4

10960,2

 

 

3.4 Розрахунок штату робітників

Штат робітників включає штат по обслуговуванню кабельних ділянок КП, ОРП.