Цифровізація Кіровоградської області
75

Загальний висновок по роботі. Порівнюючи нормативні та розрахункові показники економічної ефективності та терміну окупності капітальних вкладень

Ен = 0,15Ероз=0,7

Тн = 3 Тн=1,2роки

 

На основі даних приведених у таблиці, робимо висновок про економічну ефективність будівництва лінії зв'язку, яка проектується.