Педагогічна практика: вдосконалення викладання «Логіки» у вищих навчальних закладах України
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

 

З В І Т

про виконання програми педагогічної практики

 

студента                                                .

групи №                                                                                  .

Галузь знань   Економіка та підприємництво                          

Напрям підготовки «Фінанси і кредит»                             

Кваліфікаційний рівень Спеціаліст                                                      

 

Керівник практики від випускної кафедри               .        

 

                                   Звіт захищений

                                        «__» ____________ 2013 р.

                                         _____________________