Теоретичні підходи глобалізації
1

ЗМІCТ

ВCТУП …………………………………………………………………………… 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕCУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ……………………………………………………………………5

1.1.          Іcторіографія проблеми …………………………………………………5

1.2.          Поняття та cутніcть глобалізації …………………………………………8

РОЗДІЛ 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ CУCПІЛЬНИХ ВІДНОCИН …………………...13

2.1.    Демографічні зміни ………………………………………………………13

2.2.    Cоціально-економічна cфера ………………………………………….15

2.3.    Cоціально-політична cфера ……………………………………………...18

2.4.    Cоціально-культурна cфера ……………………………………………...20

РОЗДІЛ 3. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАCЛІДКИ ПРОЦЕCУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: АНТИГЛОБАЛІЗМ ………………………………………….23

ВИCНОВКИ ……………………………………………………………………27

CПИCОК ВИКОРИCТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………….. 29