Поняття державної таємниці та способів її захисту завдяки закону
41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

  1. Архипов О.С Застосування методології передбачення для оцінювання шкоди , заподіяної витоком секретної інформації / Архипов О.С, Касперський І.П // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. К. – 2007 Вип.2 (15). – С.13-19
  2. Архипов О.Є. Щодо методики реалізації процедури віднесення інформації до секретної / О.Є.Архипов, В.П.Ворожко // Правове, норма- тивне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2008. – № 2 (17). – С. 11-16.
  3. Архипов О. Є. Проблеми методики отримання та обробки оціночних суджень членів експертних комісій, створених державними експертами з питань таємниць / О.Є. Архипов, І.П. Касперський // Правова інформатика. – №4(12). – 2006. – С.80–87.
  4. Архипов О.Є. Теоретико-методичні засади оцінювання шкоди, обумовленої розголошення секретної інформації. / О.Є. Архипов // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К. – 2008. Вип.2.
  5. Архипов А.Е. О построении модели компетентности эксперта / С.А. Архипова, А.Е. Архипов, С.А. Носок // Системні технології. Системи управління, контролю та технології діагностики: Збір. Наук. Праць. – Вип. 8. – Дніпропетровськ: «Системні технології», 2006.
  6. Архипов О.Є.,Бородавко І.Т.,Ворожко В.П. / Оцінювання ефективності системи охорони державної таємниці: Монографія. – К.: Наук. - вид. відділ НА СБ України, 2007. – 63 с.
  7. Архипов О. Є. Критерії визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення інформації, що охороняється державою: моногр. / О.Є. Архипов, О.Є. Муратов. – К: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2011. – 195 с.