Загальна характеристика теорії рівнів еквівалентності В. Коміссарова
7
  1. Теорія рівнів еквівалентності В.М.Коміссарова

 

 

У 1990р. В.Н. Комісарів у своїй книзі «Теорія перекладу (лінгвістичні аспекти)» сформулював теорію рівнів еквівалентності, згідно з якою в процесі перекладу встановлюються відносини еквівалентності між відповідними рівнями оригіналу та перекладу. Комісарів виділив в плані змісту оригіналу і перекладу п'ять змістовних рівнів:

  • рівень мети комунікації;
  • рівень опису ситуації;
  • рівень висловлювання;
  • рівень повідомлення;
  • рівень мовних знаків.

Відповідно до теорії В.Н. Коміссарова еквівалентність перекладу полягає в максимальній ідентичності всіх рівнів змісту текстів оригіналу та перекладу.

Одиниці оригіналу і перекладу можуть бути еквівалентні один одному на всіх п'яти рівнях або тільки на деяких з них.

Повністю або частково еквівалентні одиниці і потенційно рівноцінні висловлювання об'єктивно існують в вихідному мові і в мові перекладу, проте їх правильна оцінка, відбір і використання залежать від знань, умінь і творчих здібностей перекладача, від його вміння враховувати і зіставляти всю сукупність мовних і екстралінгвістичних чинників. У процесі перекладу перекладач вирішує складну задачу знаходження і правильного використання необхідних елементів системи еквівалентних одиниць, на основі якої створюються комунікативно рівноцінні висловлювання на двох мовах.

Комісарів також розрізняє потенційно досяжну еквівалентність, під якою розуміється максимальна спільність змісту двох різномовних текстів, що допускається відмінностями мов, на яких створені ці тексти, і перекладацьку еквівалентність - реальну змістову близькість текстів оригіналу і перекладу, що досягається перекладачем у процесі перекладу. Межею перекладацької