Спортивні інформаційні агентства
5

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА

1.1.  Поняття інформаційних агентств

 

 

 

Важливу роль у формуванні громадської думки, поширенні на місцях офіційної та неофіційної інформації про найважливіші політичні, соціально-економічні, гуманітарні та інші процеси, що відбуваються в державі та регіоні, відіграють засоби масової інформації, зокрема інформаційні агентства.

Інформаційне агентство – це суб’єкт інформаційної діяльності, що діє з метою надання інформаційних послуг.

Інформаційні агентства, не залежно від виду надання інформації, мають свободу діяльності, яка визначається Конституцією України. Також українським законодавством забороняється цензура інформації, що поширюється інформаційним агентством.

“Інформаційні агентства не мають права у своїх матеріалах розголошувати дані, що становлять державну таємницю, або іншу інформацію, яка охороняється законодавством, закликати насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки, вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, розпалювати расову, національну, релігійну ворожнечу, розповсюджувати порнографію або іншу інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини, а також інформацію, яка ущемляє законні права й інтереси громадян, давати оцінку щодо винуватості осіб у здійсненні злочину, вказувати на особу, яка ніби скоїла злочин до рішення суду, публікувати матеріали, які розкривають тактику та методику дослідження”. [1, Стаття 2].

Інформаційне агентство може поширювати свої продукцію державною та іншими мовами, а також дотримуватися загально визначених етично-моральних норм слововживання.