Формування писемної мовленнєвої компетенції на середньому етапі вивчення англійської мови
1

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАФЕДРА

 

 

 

 

 

 

ПІП(вика)

(група)

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

Формування писемної мовленнєвої компетенції на середньому етапі вивчення англійської мови

 

Напрям підготовки:

Професійне спрямування:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормоконтролер __________________________________________________________     (посада)                  (підпис і дата)                                     (П.І.П.)

 

 

Запоріжжя – 2016