Проектування двохповерхового житлового будинку в м. Житомирі
1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н-6.01

 

 

______________Вінницький національний технічний університет_____

(повне найменування вищого навчального закладу)

___________________Кафедра містобудування та архітектури_____________

(повна назва кафедри, циклової комісії)

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

з  дисципліни "Архітектура будівель і споруд"

(назва дисципліни)

на тему: Проектування двохповерхового житлового будинку в м. Житомирі

 

 

 

Студента    __2__ курсу ___Б-15МС  групи

напряму підготовки __Будівництво_____

спеціальності __Міське будівництво та господарство_______________________

         Горобец А.С._________

(прізвище та ініціали)

Керівник _Ковальський                          

                                                                     _

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

 

Національна шкала _________________________

 

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

 

 

                                                                                                     Члени комісії   ________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                      ________________  ___________________________

                                                                                                                                                                       (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                         ________________  ___________________________                                                                                                                                (підпис)                        (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вінниця - 2015 рік