Створення фундаментальної gps - мережі
19

2.1.          Використання GPS - технологій при побудові геодезичної мережі

Основні положення створення Державної геодезичної мережі України передбачають виконання робіт з використанням   сучасних супутникових радіонавігаційних систем (GPS), комп'ютерних  технологій, а також допускають використання традиційних геодезичних методів.

Згідно з даними Положеннями планова геодезична мережа складається з:

-        астрономо-геодезичної мережі 1 класу;

-        геодезичної мережі 2 класу;

-        геодезичної мережі згущення 3 класу.

-        Висотна геодезична мережа складається з:

-        нівелірної мережі I та II класів;

-        нівелірної мережі III та IV класів.

Астрономо-геодезична  мережа  1  класу (АГМ-1) будується у вигляді однорідної за точністю просторової геодезичної мережі, яка складається  з  системи рівномірно розміщених геодезичних пунктів, віддалених один від одного на 50-150 кілометрів.

АГМ-1 є геодезичною основою для  побудови  нових  геодезичних мереж і забезпечення подальшого підвищення точності існуючої ДГМ з використанням методів супутникової геодезії.

Частина пунктів АГМ-1 являє собою постійно діючі станції GPS -  спостережень та астрономо-геодезичні обсерваторії, на  яких виконується    комплекс супутникових астрономо-геодезичних, гравіметричних та геофізичних спостережень, що забезпечують безперервне відтворення   загальноземної геодезичної системи координат та редукування результатів спостережень і координатних визначень на єдину епоху з урахуванням  релятивістських  ефектів,  припливних та інших рухів земної кори [13].