Інженерний калькулятор
1

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський національний технологічний університет

Кафедра електричних систем і мереж

ЗВІТ
про виконання курсової роботи
з дисципліниОбчислювальна техніка, алгоритмічні мови, та програмне забезпечення

Керівник
ст. викладачКрасножон А.В.
Виконав
студент гр. ЗЕМ-131

2014