Теоретичні аспекти формування системи фінансової безпеки підприємства (ТОВ «Фавор»)
1

1

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

 

 

 

Спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

 

 

 

 

 

 

2012