Структурно-семантичні особливості авторських лексичних новотворів у поезії кінця хх – початку ххі столііть
3

      3.4. Способи творення індивідуально-авторських прислівників…….   50

      Висновки до розділу 3…………………………………………………..   52

Розділ 4. Поезія Василя Слапчука як обєкт неологічних досліджень..

      4.1. Індивідуально-авторський словотвір у поетичному мовленні поета,                                                                                                                                                його основні тенденції…………………………………………………………

     4.2. Лексико-семантичні особливості АЛН Василя Слапчука…………

     Висновки до розділу 4…………………………………………………….

Висновки……………………………………………………………………..  62

Список використаної літератури…………………………………………  65

Додатки……………………………………………………………………….  71