Розробка структури даних для заданої предметної області
19

ВИСНОВОК

 

В ході виконання курсової роботи розроблена програма на мові С++ для обробки даних типу структура. Обробка даних включає:

переглядання існуючої БД

       редагування БД

       доповнення БД

       видалення записів з БД

       сортування БД по певному полю

       пошук записів

При розробці програми використовувалися функції, масиви, цикли.

Розроблена програма дозволяє підвищити ефективність обробки даних і скоротити час на пошук необхідних записів.

Я використав оператори циклу for для послідовного опрацювання таблиці, do while для організації циклів з виходом на вимогу користувача, для організації головного меню використав оператор case, функції для роботи з рядковими даними.