Розробка структури даних для заданої предметної області
21

Додаток А Технічне завдання

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет харчових технологій

Волинський технікум

 

 

ЗАТВЕРДИВ

Керівник              Остапчук В.С.

«___»__________________2012 р.

Виконав

Студент               Ющик А.В.

«___» __________________2012 р.

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи

на тему: РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ДАНИХ ДЛЯ ЗАДАНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

з дисципліни:

«Об’єктно-орієнтоване програмування»

1.1 Мета: Метою курсової роботи є розробка комплексу програм для автоматизованого обліку викладачів та студентів.


1.2 Найменування та галузь застосування об'єкта розробки: Дана робота присвячена розробці програмного забезпечення для автоматизованої системи обліку викладачів та студентів.1.3 Підстава для проведення робіт: Підставою для розробки програмного забезпечення є навчальний план спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», робоча програма дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»”, індивідуальне завдання варіант № 21.

1.4 Дата початку роботи: «25» січня     2012 р.

1.5 Дата закінчення роботи:           «6» квітня  2012 р.

 

1.6 Мета призначення розробки:

Метою даної роботи є набуття навичок розробки програмного забезпечення для автоматизації  обліку викладачів та студентів.

 

1.7 Вимоги до надійності: Надійність даного проекту забезпечується використанням структурного програмування; а також тим, що програма працює під керівництвом єдиного меню; в ній передбачені переривання, тобто програма реагує на невірні дії користувача, вказуючи на дії, які необхідно виконати користувачеві.

Все програмне забезпечення та супроводжуюча технічна документація повинні задовольняти наступним ДЕСТам:

       ИСО 5807 - 85 ГОСТ на розробку програмних документів, схем алгоритмів програм, даних та систем.