Розробка структури даних для заданої предметної області
23

Додаток Б

Блок схеми

 

Функція void vvod()