Розробка структури даних для заданої предметної області
3

РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1 Уточнена постановка задачі на розробку програмного забезпечення

Створити масив структур. Кожна структура складається з таких елементів: факультет, прізвища студентів, прізвища викладачів. Для сту­дентів указують стипендію і середній бал. Для викладачів - посаду і за­робітну плату.

Створений масив структур записати у файл. Передбачити операції додавання записів до файлу і їх редагування.

Реалізувати запити, визначивши:

1) список студентів по факультетах із найнижчим середнім балом і стипендією;

2) кількість викладачів – доцентів на заданому факультеті;

3) сумарний фонд стипендії і зарплати на заданому факультеті.

В окремий файл записати прізвища всіх студентів і викладачів, упорядку­вавши їх за алфавітом у межах списку студентів і окремо подати алфавіт­ний список викладачів. Якщо є однофамільці, то записати їх окремими записами в інший файл, тип якого обирає користувач. Визначити розмір і дату створення файлів.

Всі дані будуть візуально відображатися на екрані у вигляді, відображеному в таблиці. 1.1.

Таблиця 1.1

Приклад візуального відображення даних

ВИКЛАДАЧІ

Факультет

Прізвище викладача

Посада

Зарплата

Програмування

(Programuvannia)

 

Гапонюк

Доцент

(Docent)

1600

СТУДЕНТИ

Факультет

Прізвище студента

Середній бал

Стипеднія

Фінанси

(Financu)

Уренюк

4,5

520

1.2 Розробка структури бази даних

Структури, які використовуються в програмі описані нижче в 

таблиці 1.2.