Розробка структури даних для заданої предметної області
43

system ("cls");//Очищаємо екран

cout<<"\n\t\t Kogo vuvestu ? "<<endl;//Питаємо кого саме вивести

cout<<endl;// Відступ

cout<<"1. Vucladachiv"<<endl;//Викладачів

cout<<"2. Studentiv"<<endl;//Студентів

cout<<endl;// Відступ

cout<<"\n Vash vubir : ";

cin>>otvet;//Зчитуємо відповідь

if (otvet==1)//Якщо відповідь 1

{

vivod_vucl(tab);//Викликаємо функцію виводу викладачів

p++;//Лічильник +1

}

if (otvet==2)

{

    vivod_stud(tab);//Викликаємо функцію виводу студентів

p++;//Лічильник +1

}

if (p==0)//Якщо лічильник =0

{

system ("cls");//Очищаємо екран

cout<<"\n\n\n\t\t Nepravulnui vvid "<<endl;//Повідомляємо про неправильний ввід

}

}

}

//Функція вводу студентів

void vvid_stud (facultet tab[])

{

int i,j; // Рядки таблиці

char h;//Символьна змінна

do//Виконуємо

{

system ("cls");//Очищаємо екран

cout<<"\t\t\t\t Zapus "<<k+1<<"."<<endl;//Виводимо номер запису

do//Виконуємо

{

//Просимо про ввід факультета

cout<<"\n\n\t Facultet : "<<endl;

cout <<"    1. Programuvannia"<<endl;

cout <<"    2. Buhgalter"<<endl;

cout <<"    3. SiS_admin"<<endl;

cout <<"    4. Tehnolog"<<endl;

cout <<"    5. Financu"<<endl;

cout <<"     Vash vubir : ";

cin>>tab[i].stud[j].name;//Зчитуємо факультет

}

//Виконуємо поки факультет буде вибрано з запропонованих варіантів

while ((tab[i].stud[j].name>5)||tab[i].stud[j].name<1);

cout<<"\n     Prizvusche : ";

cin>>tab[i].stud[j].imia;//Зчитуємо прізвище

do//Виконуємо

{

cout<<"\n     Serednii bal : ";

cin>>tab[i].stud[j].ser_bal;//Зчитуємо середній бал

}

// Виконуємо поки середній бал буде вищим за 5 і нижчим за 1

while ((tab[i].stud[j].ser_bal>5)||(tab[i].stud[j].ser_bal<1));

cout<<"\n     Stupendiya : ";

cin>>tab[i].stud[j].stup;//Зчитуємо стипендію

k++;//Збільшуємо кількість рядків

j++;

cout<<"\n\n Prodovjutu vvid studentiv ? y- TAK n- HI : ";//Питаємо про продовження

cin>>h; //Зчитуємо відповідь

}

// Виконуємо поки натиснута клавіша Y