Розробка структури даних для заданої предметної області
5

РОЗДІЛ 2. ОПИС РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ

2.1. Описання глобальних змінних

Глобальні змінні, які використовуються в програмі описані нижче в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Глобальні змінні програми

int i, j;

Номери рядків таблиці

int k=0, n=0;

Кількість рядків бази даних

const int L=100;

Значення кількості рядків у файлі

char c;

Символьна змінна

 

2.2. Описання модулів програми

Функції, які використовуються в програмі описані нижче в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Функції, які використовуються в програмі

Назва підпрограм

Призначення

void vvid

Введення даних з клавіатури

void vvid_stud

Ввід даних про студентів

void vvid_vucl

Ввід даних про викладачів

void vivod

Вивід даних на екран

void vivod_stud

Вивід даних про студентів

void vivod_vucl

Вивід даних про викладачів

void vudalennia

Видалення запису

void vudalennia _vucl

Видалення запису викладачів

void vudalennia _stud

Видалення запису студентів

void redahuvannia

Редагування записів

void redahuvannia_vucl

Редагування записів викладачів

void redahuvannia_stud

Редагування записів студентів

void stup_zarp

Виведення та визначення сумарного фонду стипендії і зарплати на заданому факультеті

void docent

Виведення викладачів доцентів на заданому факультеті

void ser_bal_stup

Виведення студентів з найнижчим середнім балом і стипендією

void save_file

Виведення студентів та викладачів в текстовий файл

void imena_file

Виведення впорядкованих за алфавітом імен викладачів і студентів в файл

void main

Головна функція