Розробка структури даних для заданої предметної області
9

РОЗДІЛ 3. ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1 Аналіз результатів тестування

 

При вході в програму з'являється меню з вибором пунктів меню, доступних для будь-якого користувача (рис. 1):

-                     Від даних;

-                     Вивід даних;

-                     Видалення даних;

-                     Редагування даних;

-                     Визначення сумарного фонду стипендії і зарплати на заданому факультеті;

-                     Виведення викладачів доцентів на заданому факультеті;

-                     Виведення студентів з найнижчим середнім балом і стипендією;

-                     Записати у файл;

-                     Запис у файл прізвищ студентів та викладачів впорядкованих за алфавітом;

-                     Вихід з програми.

-                      

Рис. 1 Головне меню програми

 

Тепер подивимося, що відбувається при натисненні користувачем кожного пункту меню. Нумерація пунктів - відповідає номеру, або символу клавіш на клавіатурі.

При натисканні клавіші «1» ми переходимо до вводу даних (рис. 2).