Основи теплопередачі
1

Реферат

У курсовій роботі розроблена математична модель визначення розподілу температур по товщині системи в залежності від часу. Система складається з двох різних пластин. Між пластинами прийнятий ідеальний тепловий контакт. У початковий момент часу  T0=f(x).  Поверхні пластин омиваються різними теплоносіями.

Розроблена математична модель була реалізована на ЕОМ при використанні чисельного методу кінцевих різниць (явна схема).