Ефективністьі використання виробничих запасів
1

ВСТУП

 

 

 

У процесі діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта важливу роль відіграє вирішення проблеми забезпечення його функціонування необхідним та достатнім обсягом виробничих запасів, що є запорукою ведення ефективної господарської діяльності, отримання високих кінцевих результатів та забезпечення стабільної фінансової спроможності підприємства. В умовах сучасного розвитку економіки все більше уваги приділяється проблемам ефективного управління запасами.

Слід відзначити, що однією з найважливіших складових будь-якого сучасного підприємства є товарно-матеріальні запаси – найбільш активна частина виробництва. Тому аналіз їхнього складу, структури, джерел поповнення і оцінка впливу на фінансовий стан підприємства в цілому є важливим напрямком здійснення управління фінансами будь-якого господарюючого суб'єкту.

Актуальність дослідження проблем, пов’язаних з ефективністю управління виробничими запасами пояснюється тим, що в умовах скрутного фінансового становища, яке характерно для більшості підприємств сучасної України, ефективне використання грошових коштів, авансованих в товарно-матеріальні запаси та оптимізація процесів управління набуває важливого значення в складі поточних проблем управління господарством взагалі.

Метою написання роботи є проведення комплексного аналізу стану виробничих запасів підприємства, визначення проблем, що виникають в зв'язку з їх неефективним використанням та розгляд можливостей подолання виявлених недоліків в організації управління виробничими запасами на підприємстві.

Предметом дослідження фінансово-економічні відносини з приводу формування, управління, оцінки та обслуговування виробничих запасів.