Кредитоспроможність підприємства та напрямки її підвищення за сучасних умов господарювання ДП «Ясінянське лісомисливське господарство»
1

ВСТУП

 

 

 

На сучасному етапі у підприємств усіх форм власності все частіше виникає потреба залучення позикових коштів для здійснення своєї діяльності і отримання прибутку. Найбільш розповсюдженою формою залучення коштів є отримання банківського кредиту.

Один з основних способів уникнення неповернення позики є ретельний і кваліфікований відбір потенційних позичальників. Головним засобом такого відбору є економічний аналіз діяльності клієнта з позиції його кредитоспроможності.

Під кредитоспроможністю розуміється такий фінансовий стан підприємства-позичальника, яке дає упевненість в ефективному використовуванні позикових засобів, здатності і готовності позичальника повернути кредит відповідно до умов кредитної угоди.

Існує безліч методик оцінки якості позичальників – методик аналізу фінансового положення клієнта і його надійності з погляду своєчасного погашення кредиту. Вживані в даний час і рекомендовані способи оцінки кредитоспроможності позичальника спираються, головним чином, на аналіз його діяльності в попередньому періоді і орієнтовані, в основному, на рішенні розрахункових задач.

Метою написання курсової роботи є аналіз управління кредитоспроможністю на підприємстві із визначенням основних проблем та недоліків та надання пропозицій щодо її підвищення.

Об’єктом дослідження курсової роботи є фінансово-господарська діяльність державного підприємства «Ясінянська лісомисливське господарство» (далі ДП «ЯЛМГ»).

Предмет дослідження курсової роботи являє собою фінансово-економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу практичних та