Створення інтернет магазину
1

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Житомирський державний технологічний університет

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій

Кафедра комп’ютерної інженерії

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ  ПРОЕКТ

 

на тему: _____________________________________________________

 

з дисципліни «Програмування-Інтернет»

 

 

Студента (ки) _____ курсу групи ______

Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Напрям 6.050103 «Програмна інженерія»

 

(прізвище ініціали, підпис)

 

Керівник: Морозов Андрій Васильович, к.т.н., декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій, доцент кафедри комп’ютерної інженерії

 

 

Кількість балів: ___________________

 

Члени комісії:

 

______________________________

              (підпис)(прізвище та ініціали)

 

___________________________________________

              (підпис)(прізвище та ініціали)

 

___________________________________________

              (підпис)(прізвище та ініціали)