Біомеханіка ходьби та рухів
1

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………….......3

РОЗДІЛ 1. БІОМЕХАНІКА ЛЮДИНИ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРИКЛАДНИХ НАУК, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ РУХ ЛЮДИНИ………….……6

1.1. Історія та витоки біомеханіки………………………………………...6

1.2. Виникнення біомеханіки як науки…………………………………..12

1.3. Сучасний етап розвитку біомеханіки ходьби та рухів…………….14

1.4. Фази ходьби…………………………………………………………..16

1.5. Завдання і зміст біомеханіки ходьби та рухів……………………...19

1.6. Біомеханічні характеристики рухів людини. Кінематичні та динамічні особливості рухів людини…………………………………………..20

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОМЕХАНІКИ ХОДЬБИ ТА РУХІВ………………………………………………………………………..24

2.1. Особливості методів соматометрія……………...…..……………....24

2.2. Аналіз кінезіологічних методів.…………………………………..…26

2.3. Характеристика електромеханічні методи…………………………28

2.4. Клініко-фізіологічні методи………………………………………....30

2.5. Біомеханічна система, біомеханічні пари та біокінематичні ланцюги…………………………………………………………………………..32

ВИСНОВКИ……………………………………………………………...35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………...38