Якісний та кількісний аналіз ризику в легкій промисловості
3

ВСТУП

Проблема ризику займає важливе місце в обґрунтуванні господарських рішень, як пов'язаних з активною діяльністю, так і з пасивним очікуванням, наслідки якого - невикористані можливості. Ризик виникає внаслідок специфіки й особливостей дій ринкових і регулюючих механізмів, у тому числі певної свободи дій, яку мають суб'єкти ринку, дій факторів навколишнього середовища, суб'єктивних особливостей осіб, що приймають рішення і т.п. Розумна поведінка при прийнятті тих чи інших господарських рішень полягає в тім, щоб не ігнорувати ризик, діючи за принципом фіктивного зниження невизначеності, а належним чином їх враховувати й обґрунтовано розробляти заходи спрямовані на їх запобігання, зниження, чи компенсацію.

Промисловість країни має безпосередній вплив на розвиток економіки держави та її конкурентоспроможність на світовому ринку. Легка промисловість – одна із найважливіших складових промислового комплексу країни, оскільки спрямована на виробництво широкого спектру споживчих товарів і сприяє зайнятості населення, зростанню малого бізнесу, активно впливаючи на соціальний та економічний розвиток держави.

Тема курсової роботи актуальна в сучасних ринкових умовах, так як правильна оцінка та аналіз ризику дозволяють прийняти раціональні, що приносять прибуток підприємству рішення.

Метою написання даної роботи є визначення та опис кількісних і якісних методів аналізу підприємницьких ризиків.

Основними завданнями курсового проекту є:

- якісна оцінка підприємницьких ризиків;

- кількісний аналіз ризику в легкій промисловості;

- вибираємо метод кількісного аналізу ризику;

- практичне застосування обраного методу.

За структурою курсовий проект містить вступ, основну частину, яка містить 3 розділи, висновок і список використаної літератури.