Якісний та кількісний аналіз ризику в легкій промисловості
41

Спрощений термін окупності знаходимо за формулою:

Де Ві – абсолютний розмір витрат в і-тому році, Ді, Дn – абсолютний розмір доходу відповідно в і-тому і в j-тому роках; і та j – порядкові номери років відповідно до здійснення витрат і реалізації інвестиційного проекту; k – кількість років, протягом яких робляться витрати; n – порядковий номер року, в якому проект окупається.

Знаходимо спрощений термін окупності за проектами:

Термін окупності з урахуванням чинника часу знаходимо за формулою:

                            (3.12)

Де ВДі – розмір витрат в і-тому році після дисконтування; ДДі, ДДn – розмір доходу відповідно в і-тому і в n-ному роках після дисконтування; і,j –порядкові номери років відповідно до здійснення витрат і реалізації інвестиційного проекту; k – кількість років, протягом яких робляться витрати; n – порядковий номер року, в якому проект окупається.

Знаходимо термін окупності з урахуванням чинника ризику за проектом Б:

Знаходимо термін окупності з урахуванням чинника ризику за проектом Б:

Чистий приведений доход розраховуємо за формулою: