Якісний та кількісний аналіз ризику в легкій промисловості
47

Аналогічно обчислюємо загальні коефіцієнти упевненості відносно впливу інших чинників ризику:

= + 0,81 – 0,19 = 0,62.

= + 0,8 – 0,2 = 0,6,

Далі знаходимо результуючий коефіцієнт упевненості (рівень ризику):

= + /(1– min()) = (–0,28+0,62)/(1 – 0,28) = 0,47

= + * (1 –) = 0,47+0,6*(1 – 0,47) = 0,79

Значення свідчить про наявність значного рівня ризику – негативний результат майже неминучий.

3.8 Зниження ризику шляхом об’єднання ризиків і диверсифікації портфеля інвестицій

Існує декілька варіантів інвестиційних проектів, що відрізняються нормою віддачі. Необхідно підібрати 2 портфелі інвестицій таким чином, щоб звести ризик до мінімуму (табл. 10.1). У портфель включати як мінімум 2 проекти. Порівняти варіанти і зробити висновки. Обсяг вільних коштів інвестора – 300 тис грн. Ймовірності розвитку подій (підйом, норма, спад) однакові.

Таблиця 3.13

Номер проекту

Вартість проекту, тис грн

Віддача, %

Економічний підйом

Норма

Економічний спад

26

300

10

5

0

27

300

4

4

4

28

300

12

10

5

29

300

6

12

24

 

Для мінімізації ризику підбираємо портфелі інвестицій так, щоб зниження віддачі одного проекту компенсувалося зростанням віддачі іншого проекту. Так, в перший портфель включимо проекти 26 і 28, а в другий – проекти 27 і 29.

Розрахуємо очікуване значення прибутку для 1-го і 2-го пакетів: