Якісний та кількісний аналіз ризику в легкій промисловості
51

ВИСНОВОК

Дана курсова робота була присвячена якісному та кількісному аналізу ризику в легкій промисловості. В першому розділі було проведено теоретичне дослідження в області управління ризиками якісного аналізу ризиків у легкій промисловості.

Ризик в економіці промислового підприємства супроводжує будь управлінського рішення.

Це твердження характерно і для підприємств легкої промисловості, оскільки наслідки реалізації управлінських рішень по відношенню до того чи іншого ризику впливають на діяльність підприємства, а також інших учасників, протягом всього терміну реалізації того чи іншого проекту підприємства.

Для забезпечення ефективного функціонування підприємства, а точніше вибору найбільш оптимального шляху його розвитку, необхідно враховувати невизначеність, тобто неповноту та неточність інформації про умови розвитку, і виникає в результаті її ризик, тобто можливість виникнення умов, які призведуть до негативних наслідків для підприємства в цілому.

Аналіз ризиків існує в двох взаємопов’язаних формах — кількісній і якісній. В результаті проведення якісного аналізу відбувається ідентифікація чинників і видів ризику. Кількісний аналіз дає можливість чисельно визначити розмір окремих ризиків і оцінити рівень ризику як окремої операції, так і діяльності підприємства в цілому.

В другому розділі роботи був проведений кількісний аналіз ризиків Чернігівської швейної фабрики «Елегант» методом оцінки фінансової стійкості (аналізу доцільності витрат).

В третій частині курсової роботи було проведено практичне застосування кожного з методів кількісного аналізу ризиків.