Платежі при переміщенні товару через митний кордон України
2

ЗМІСТ

 

 

 

 

Розділ 1. Теоретична частина.................................................3

1.1. Платежі при переміщенні товару через митний кордон України...........3

Розділ 2. Практична частина.................................................20

2.1. Задача 1.................................................................20

2.2. Задача 2.................................................................21

2.3. Задача 3.................................................................21

Список використаних джерел................................................23