Платежі при переміщенні товару через митний кордон України
21

2.2. Задача 2

 

Вказати кореспонденцію рахунків та назви первинних документів за наступними операціями:

а) Відображені у складі фінансових результатів витрати на збут.

б) Нараховано страховій організації за страхування імпортованого товару.

в) Сплачені митні збори.

г) Відображена курсова різниця по розрахунках з іноземним постачальником в сторону зменшення валютного курсу. (Перша подія – одержання товару).

 

Рішення задачі

№ з/п

Назва господарської операції

Бухгалтерські проводки

Д-т

К-т

1

Відображені у складі фінансових результатів витрати на збут

791

93

2

Нараховано страховій організації за страхування імпортованого товару

281

655

3

Сплачені митні збори

377

311

4

Відображена курсова різниця по розрахунках з іноземним постачальником в сторону зменшення валютного курсу. (Перша подподія – одержання товару)

632

714

 

 

2.3. Задача 3

 

Вказати зміст господарських операцій за наступними кореспонденціями рахунків:

Дебет

Кредит

945

362

79

942

362

701

92

685