Геологічна будова кар’єру Житомирської області
21

РОЗДІЛ ІІ. Спеціальна частина

 

2.1. Вплив геологорозвідувальних робіт на природне середовище

 

Перед розробкою родовищ корисних копалин проводять геологорозвідку для визначення якості і кількості певної сировини. Існує 4 види сучасної геологорозвідки:

  1.   Геологорозвідка з використанням бурових верстатів.

При бурінні геологорозвідувальних свердловин землі порушуються за рахунок транспортування та розміщення верстату в точці буріння, за рахунок спорудження зумпера, та за рахунок розтікання шламу, який видобувається із вибою свердловини.

  1. Прокладка розвідувальних шурфів та канав.

Вона може здійснюватись вручну, канавокопачами, вибухом або гідравлічним способом. При цьому на поверхні землі утворюється канава і породний вал. Розміри порушених виробкою земельних ділянок визначається довжиною і шириною канави і породного валу.

  1. Розвідка з використанням геофізичних методів.
  2.   Геологорозвідка за допомогою будівництва спеціальних розвідувальних шахт та кар’єрів.

При розвідці родовищ корисних копалин відбувається забруднення атмосфери, гідросфери, порушення і забруднення земель.

Забруднення атмосфери:

  • Забруднення вихлопними газами транспортних енергетичних та технологічних машин і обладнання;
  • Забруднення атмосфери “шахтним” та “кар’єрним” повітрям;
  • Пилогазове та хімічне забруднення при вибухах на пробних кар’єрах та при будівництві всіх видів комунікацій;