Розробка екологічної документації для гірничо-видобувного підприємства
123

ипадку використовується маса заряду еквівалентна надземному [40].

Найбільш руйнівними продуктами вибуху і ударної хвилі піддаються будівлі і споруди великих розмірів з легкими несучими конструкціями, що значно підносяться над поверхнею землі, а також немасивні безкаркасні споруди з несучими стінами з цеглини і бетону. Підземні ж і заглиблені в ґрунт споруди з жорсткими несучими конструкціями володіють значною опірністю руйнуванню. З вище перелічених параметрів ударної хвилі вирішальним є надлишковий тиск ∆Р. При руйнуванні високого устаткування з малою площею (щогли, труби, шафи з апаратурою управління) визначає швидкість вибухової хвилі [40].

Таблиця 5.4.

Ступені ураження при надлишковому тиску

Ступінь ураження

Надлишковий тиск, кПа

Повне руйнування будівель

100

50% руйнування будівель

53

Середні пошкодження будівель

28

Помірні пошкодження будівель (пошкодження внутрішніх перегородок, рам, дверей і т.п.)

12

Малі пошкодження (розбито частину скління)

3

 

Передача детонації. При масовому вибуху чи вибуху на складі вибухового матеріалу виникає ударна хвиля, яка, крім руйнуючої дії, може ініціювати детонацію на відстані скупчення вибухового матеріалу (наприклад, інший склад вибухового матеріалу). Вибухова хвиля викликає ударні навантаження, що перевищують межу нечутливості іншої вибухівки. Заряд, вибух якого викликає ударну хвилю, називається активним. Заряд, що детонує при досягненні ним ударної хвилі, називається пасивним. Відстань, що унеможливлює передачу детонації, залежить від типу, маси та розташування (відкритий чи заглиблений) активного заряду, та від розташування й меншого лінійного розміру пасивного заряду (наприклад, ширина штабелю вибухового матеріалу на складі). В свою чергу, пасивний заряд, що вибухнув, може викликати детонацію сусідніх зарядів і так далі – ефект «доміно». Тому дуже важливим є дотримання безпечної дистанції між великими скупченнями вибухового матеріалу