Вплив відкритих гірничих розробок на навколишнє середовище
25

Вітрова ерозія ( дефляція ґрунтів) за характером появу в свою чергу поділяється на два види – місцева та пилові чорні бурі.

Заходи проти ерозії поділяються на:

  Агротехнічні ( підвищення водопроникності ґрунтів, уповільнення швидкості стікання води),

  Лукомеліоративні,

  Організаційно-господарські,

  Лісомеліоративні (система лісомеліоративних насаджень),

  Гідротехнічні (вали-тераси, спеціальні водозатримні вали).

 

2.5. Раціональне використання корисних копалин, розкривних та вміщуючих порід і надр в цілому

 

 

 

Характеристика мінеральних ресурсів гірничих підприємств.

Надра – це умовно виділяємо частина земної кори, що розміщується під поверхнею суші та дном Світового океану та тягнеться до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння сучасними технічними засобами.

Основними «споживачами» надр є підприємства, що добувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини.

При розробці родовищ корисних копалин всі мінеральні ресурси, що добуваються з надр, поділяють на три групи: головні, супутні та попутно добуваємі.

До головних відносяться мінеральні ресурси, добуток яких – головна ціль даного підприємства.