Вплив відкритих гірничих розробок на навколишнє середовище
63

РОЗДІЛ 3. Розрахунки

3.1 Розрахунки основних викидів в атмосферу

 

 

Розкривні роботи:

При веденні розкривних робіт та при навантаженню породи екскаваторами в автосамоскиди в атмосферу виділяється пил неорганічний зі вмістом діоксиду кремнію (SiO2) 20%. Час роботи екскаватора на розкривних роботах складає 25% від загального часу навантажування. Викиди забруднюючих речовин при розкривних, навантажувально-розвантажувальних роботах визначаються по формулах (1,2):

 

М1123457*В*G*106/3600,  г/с  (1)

 

де:

К1-вагова частка пилової фракції в матеріалі,0,04

К2-частка пилу, що переходить в аерозоль,0,02

К3-коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови,1,0

К4-коефіцієнт, що враховує захищеність вузла,1,0

К5-коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу,0,01

К7-коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу,0,4

В-коефіцієнт, що враховує висоту пересипання,0,5

G- продуктивність вузла пересипання, т/година,50, 0

 

М21*3600*Т*10-6, г/рік(2)

 

де:

Т-час роботи технологічного обладнання,438,0 год/рік,

10-6-коефіцієнт переводу грам в тонну.