Вплив відкритих гірничих розробок на навколишнє середовище
75

ВИСНОВКИ

 

 

 

Провівши розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, ми побачили, що найбільше викидається в повітря оксиду вуглецю та діоксиду азоту при підривних роботах, а також значні викиди в атмосферу вуглеводнів, діоксиду азоту при автотранспортних роботах.

Щоб зменшити викиди забруднюючих речовин при підривних роботах, ми повинні замість пороху використовувати НРЗ-1 (невибуховий руйнуючий засіб), що руйнує гірську породу, збільшуючись при застивані в об’ємі і створюючи при цьому тиск в об’ємі до 500 кг/см. Викиди в атмосферу забруднюючих речовин при використанні НРЗ-1 відсутні, але використання НРЗ-1 є економічно недоцільним.

Використовуючи порох при підривних роботах потрібно створювати санітарно-захисні зони навколо кар’єру, особливо якщо поблизу знаходяться населені пункти. Для максимального послаблення впливу на навколишнє природне середовище забруднювачів атмосферного повітря, територія санітарно-захисної зони повинна бути озеленена газостійкими породами дерев та кущів. При проходженні викидів через озеленену зону концентрація пилу та газів, повинна зменшитись вдвоє. Але недостатньо продумана система посадки зелених насаджень може призвести до негативних наслідків. Створення суцільного лісового масиву в санітарно-захисній зоні при низьких джерелах викиду шкідливих речовин, з одного боку, максимально зменшує шкоду негативної дії шкідливих речовин, а з іншої – в деяких випадках можливий застій на ріст концентрації шкідливих речовин на самому проммайданчику, в зв’язку з погіршенням природного провітрювання території.

Робітники кар’єру повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами захисту відповідно до затверджених норм.