Космічні проекти співпраці провідних країн світу
5

У цьому надзвичайно конкурентному секторі інтенсифікація співробітництва може бути взаємовигідною як для ЄС, так й для України. Дійсно Україна є однією з 8 країн міжнародної космічної спільноти, які володіють широким спектром технологічних знань у космічних програмах. Вона успадкувала частину воєнно-промислового комплексу колишнього Радянського Союзу. Навіть якщо ця військово-промислова база і послаблена, вона залишається значною. У 2004 році Україна здійснила 7 запусків, у 2005 - 5, що складає відповідно 13 % та 9 % відповідної світової діяльності. Національна космічна програма України на 2003-2015 роки підкреслює важливість всіляко підтримувати космічну діяльність країни та розвивати міжнародну співпрацю у цій сфері.

Між ЄС та Україною вже започатковано окремі проекти співробітництва. Обидві сторони усвідомлюють ті взаємні переваги, які може принести інтенсифікація співробітництва між ними у космічній галузі.

В останні роки - роки НТП - однієї з провідних галузей народного господарства є космос. Досягнення в дослідженні та експлуатації космосу є одним з найважливіших показників рівня розвитку країни.

Незважаючи на те, що це галузь дуже молода, темпи її розвитку дуже високі, і вже давно стало ясно, що дослідження і використання космічного простору нині немислимі без широкого і різнобічного співробітництва держав.

Чому ж необхідно законодавче регулювання діяльності з освоєння космосу. По-перше, глобальний характер такої діяльності та її наслідків, по-друге, щоб забезпечити найбільш сприятливі умови ділового співробітництва держав і, по-третє, щоб відрегулювати конкретні відносини між державами, що виникають при проведенні ними спільної науково-технічної діяльності.

Вирішення проблем діяльності держав в космосі можливо лише в результаті міжнародного співробітництва, і, от, саме така співпраця держав в освоєння космічного простору призвело до утворення особливої галузі міжнародного права - міжнародного космічного права (МКП).