Шанхайська організація співробітництва
7

направлення ШОС проти інших держав і міжнародних організацій.

 

2. Механізми та організаційна структура Шанхайської Організації Співробітництва

 

 

Для виконання цілей і завдань Хартії в рамках Організації діють наступні наднаціональні інститути:

- Рада глав держав;

- Рада глав урядів (прем'єр-міністрів);

- Рада міністрів закордонних справ;

- Наради керівників міністерств і відомств;

- Рада національних координаторів;

- Регіональна антитерористична структура;

- Секретаріат.

Всі ці органи - виконавчі структури, а органу за типом парламентської асамблеї або єдиного суду не існує. Це показує початковий рівень інституціонального розвитку ШОС.

 Функції та порядок роботи органів ШОС, за винятком Регіональної антитерористичної структури, визначаються відповідними положеннями, які затверджуються Радою глав держав.

Рада глав держав може прийняти рішення про створення інших органів ШОС. Створення нових органів оформляється у вигляді додаткових протоколів до Хартії.

Рада глав держав є найвищим органом ШОС. Він визначає пріоритети і виробляє основні напрямки діяльності Організації, вирішує принципові питання її внутрішнього устрою і функціонування, взаємодії з іншими державами та міжнародними організаціями, а також розглядає найбільш актуальні міжнародні проблеми.

Рада збирається на чергові засідання один раз на рік. Головування на засіданні Ради глав держав здійснює глава держави-організатора чергового засідання. Місце проведення чергового засідання Ради визначається, як правило, в порядку російського алфавіту назв держав-членів ШОС